Bio-Protect test vs annat fabrikat

Den här bilden fick vi från ett skeppsvarv med överskriften ”Efter 4 dagar, ingen vetenskaplig test” men så här blev resultatet. Flaskan till vänster är diesel direkt från tanken, den i mitten samma diesel med Bio-Protect och den tredje flaskan diesel med det medel som man fram till nu har använt.

Bilderna illustrera verkligen effektiviteten hos olika fabrikat av bakteriedödande medel.

Detta ”Bio-Protect test” visar en bild från en kund och en verkliga situationer, som kan vara till nytta för att fatta rätt beslut om vilket medel man ska välja, för att skydda sin diesel oavsett om det gäller båtar, fordon eller tank-anläggningar .

Resultat efter 4 dagar

Bio-Protect 2 test vs annat fabrikat Orörd diesel direkt från tank.

1. Orörd diesel direkt från tank.

Bio-Protect 2 test Behandlad med Bio-Protect 2

2. Behandlad med Bio-Protect

Bio-Protect 2 test Behandlad med annat fabrikat.

3. Behandlad med annat fabrikat.

Bio-Protect

Vår huvudprodukt är Bio-Protect, ett högeffektivt, flytande koncentrat, som används för bekämpning av bakterier, mögel och alger i dieselsystem.

Bio-Protect har använts inom yrkessjöfart och offshore sedan 1985 och är det enda medel som säljs i konsumentförpackning som uppfyller NEMS Chemicals mycket stränga miljö och funktionskrav.

Ett antal oljeplattformar i Nordsjön har gjort fasta installationer så man snabbt kan dosera in Bio-Protect om man upptäcker bakterietillväxt i tanksystemet.

Bio-Protects effekt visades även i en oberoende test av 9 olika bakteriedödande medel där Bio-Protect fick betyget ”BÄST I TEST”.