Företaget

Kronobryggan AB har sedan 2005 fokuserat på att erbjuda expertis och lösningar för att hantera utmaningar relaterade till bakterietillväxt i diesel- och brännoljetankar.

Vår långa och etablerade erfarenhet har gjort oss till en pålitlig aktör inom området.

Våra tjänster

Bio-Protect

Vår huvudprodukt är Bio-Protect, ett högeffektivt, flytande koncentrat, som används för bekämpning av bakterier, mögel och alger i dieselsystem.

Bio-Protect har använts inom yrkessjöfart och offshore sedan 1985 och är det enda medel som säljs i konsumentförpackning som uppfyller NEMS Chemicals mycket stränga miljö och funktionskrav.

Ett antal oljeplattformar i Nordsjön har gjort fasta installationer så man snabbt kan dosera in Bio-Protect om man upptäcker bakterietillväxt i tanksystemet.

Bio-Protects effekt visades även i en oberoende test av 9 olika bakteriedödande medel där Bio-Protect fick betyget ”BÄST I TEST”.

BÄST I TEST

Bakterieanalys (ATP)

Systemet bygger på mätning av ATP (adenosiotrifosfat) innehållet i dieseln med en mycket sofistikerad teknik.

Den kan detektera ytterst små mängder av levande mikroorganismer.

Metoden är snabb och utrustningen är portabel så testen kan, om så krävs, göras på plats och man får svaret direkt.

Läs mer
Bakterieanalys Diesel (ATP)

Manluckor

Problemen med attt komma åt att rengöra dieseltankar i fritidsbåtar är att det oftas saknas manluckor för att komma in i tanken eller att de sitter placerade så att de inte går att använda.

För att lösa problemet producerar vi manluckor som kan monteras både upptill och på sidan av tankarna.

De kan användas, förutom till dieseltankar, även till vatten och septitankar.

Se vårt utbud av manluckor

Inspektionsluckor / Manluckor

Rostfri inspektionslucka / manlucka 100/30mm

2 021,63 kr

Inspektionsluckor / Manluckor

Rostfri inspektionslucka / manlucka 150/30mm

2 995,00 kr

Inspektionsluckor / Manluckor

Rostfri inspektionslucka / manlucka 200/30mm

3 325,49 kr

Svetsfri tankgenomföring

En genomföring som gör att man enkelt, ettan att svets snabbt kan få ett extra uttag i en sluten tank utan att svetsa i den.

T.e.x. när man behöver öka till-luften i en septitank vid sugttömning, extra uttag till värmare eller som vi själv använder denför tankrengöring då det är omöjligt att montera manluckor.

Visa produkt

Tankgenomföring

Svetsfri tankgenomföring

490,28 kr

Tankrengöring

Vi har stor erfarenhet av att öppna och rengöra dieseltankar i fritidsbåtar och har den tekniska utrustningen som krävs för den typen av arbete.

Bl.a filtreringsanläggning med en reningsgrad ner till 1 mic. vakumsugar spolpumpar, specilalmaskiner för håltagning i rostfritt, kamror för både stillbild och video.

Läs mer