Bakterieanalys diesel för kontroll av bakterieinnehållet.

Analyser av diesel för kontroll av bakterieinnehåll är avgörande för att säkerställa optimal prestanda och förlänga livslängden på motorer.

Vad betyder ATP?

ATP står för Adenosintrifosfat. Det är en kemisk förening och en energibärare som finns i alla levande celler. ATP spelar en central roll i överföringen och lagringen av energi inom cellerna, vilket gör det nödvändigt för många biologiska processer och funktioner.

Hur analyserar vi diesel?

Vårt avancerade system fokuserar på att mäta ATP-innehållet i diesel och använder en sofistikerad teknik som kan upptäcka minimala mängder av levande mikroorganismer.

Detta överträffar de normala standarderna för mätning av mikroorganismer i oljeprodukter, såsom agarplattodling.

Omedelbart resultat och svar

Medan traditionella tester tar en vecka eller mer för att ge resultat, ger vårt mätsystem omedelbara svar och kan användas på plats tack vare dess portabilitet.

Vår teknik identifierar alla levande organismer i vätskor, vilket innebär att det inte bara fokuserar på specifika kolonier som vanliga testmedia. Detta gör det till en snabb och effektiv lösning för alla som har kontakt med diesel.

Våra tjänster är särskilt värdefulla för att förhindra och lösa problem orsakade av bakterieinnehåll i diesel. Varför vänta till imorgon när du kan lösa dagens problem redan idag?

Bakterieanalys Diesel – exempel

Se ett exempel på ett test där kunden upplevde en motorhaveri på grund av bakterier i dieseln. Reparationskostnaden översteg 150 000 SEK, och skillnaden i bakterieinnehåll mellan vattnet längst ner i provet och de sista två posterna i testen är tydlig och betydande.

Klicka här för att se testresultatet och undvik kostsamma problem med din diesel redan nu.

Tankrengöring

Vi har stor erfarenhet av att öppna och rengöra dieseltankar i fritidsbåtar och har den tekniska utrustningen som krävs för den typen av arbete.

Bl.a filtreringsanläggning med en reningsgrad ner till 1 mic. vakumsugar spolpumpar, specilalmaskiner för håltagning i rostfritt, kamror för både stillbild och video.

Läs mer här!