Tror du att din dieseltank är fri från bakterier och slam?

Var inte så säker på det!

CLEAR TANK

En ekonomisk och effektiv tjänst som minimerar risken för stopp på grund av föroreningar.

Vem har nytta av det här?

Alla som har en tank med diesel som ska driva en motor.

I anläggningar med dieseldrivna säkerhetssystem såsom sjukhus, serverhallar, mobila reservelverk, pumpanläggninga m.f. är ren diesel ytterst viktigt, ibland rent av livsviktigt.

rengörning dieseltank clear tank

Så här såg det ut i en 10 m3 tank, 9 månader efter rengöring och målning. Dieseln omsattes ett par gånger i månaden

Avancerad utrustning

Vi kan med Clear Tank systemet filtrera ner till 1 microms renhet, avhängigt av önskad filtreringsgrad. Vattenavskilljningen med specialfilter är även det ytterst effektivt.

Vid en testkörning med 700 l,diesel, som vid starten hade 137 ppm vattanhalt, (200 ppm är godkänt enligt EN 590). Därefter tillsattes 600 ml vatten under en timmes tid, samtidigt cirkulerades den med 200 l/min för att säkra maximal inblandning.

Vid starten av filtreringen var vattenhalten uppe på 835 ppm.

Tabellen visar hur snabb och effektivt det går att få ner vattenhalten, långt under det godkända värdet på 200 ppm vatten.

Filtreringstid i min.Vatteninnehåll före filtretVatteninnehåll efter filtret Volym som passeratAntal tank cykler
3 min.480,70154,56600 l.0,86
6 min.272,08107,631200 l.1,71
9 min.165,27103,301800 l.2,57
15 min.116,4999,833000 l.4,29
30 min.86,8979,856000 l.8,57

Vattenhalten kontrollerades med en kalibrerad Karl Fischer titrator. Förutom den mobila filterutrustningen på bilden, som klarar 80 l./ min kan vi leverera och installera fasta anläggningar med kapacitet från 80 till 500 l./ min. 

Utöver fltrering levererar vi Bio-Protect, ett av världens mest effektiva medel mot bakterietillväxt i diesel, samt gör snabbanalys av ev. bakterieangrepp diesel.

 

clear-tank-mobil-filterutrustning

Bakterieanalys diesel (ATP)

ATP står för Adenosintrifosfat. Det är en kemisk förening och en energibärare som finns i alla levande celler.

ATP spelar en central roll i överföringen och lagringen av energi inom cellerna, vilket gör det nödvändigt för många biologiska processer och funktioner.

Läs mer här!

Bakterieanalys Diesel (ATP)